Vdieo 051: Thực hiện luật phòng chống thiên tai và vấn đề đặt ra:

0
30Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu và quán triệt nội dung các văn bản về phòng, chống thiên tai đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; triển khai đến tận các thôn, xóm, tiểu khu để mỗi người dân, từng hộ gia đình hiểu được quyền và nghĩa vụ nhằm chủ động phòng chống thiên tai, đảm bảo cho việc thi hành Luật được thực hiện có hiệu quả; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đề ra các giải pháp hoàn thiện nhằm thực hiện tốt Luật Phòng, chống thiên trong thời gian tới, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/luat/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here