Tọa đàm Forum Expectation – Sự kỳ vọng

0
33Kiến trúc luôn là một nghề chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Chính điều này để có thể đủ
Hiện đại hay quá khứ là một nội hàm dường như là một vòng tròn của hành nghề khi KTS kế thừa từ những di sản quá khứ và kiến tạo nên hiện tại mà chúng ta hay gọi là “đương đại” hay “hiện đại” , để rồi chính những gì được kiến tạo ở hiện tại lại trở thành di sản cho tương lai. Những di sản của tương lai sẽ được xây dựng bởi sáng tạo của KTS, sự tôn trọng với quá khứ hay sự chấp nhận của cộng đồng ? Hành trình sáng tạo từ Quá khứ – Hiện tại – Tương lai của Kiến trúc sư liệu có phải là hành trình của từng cá nhân hay là có điểm chung giữa tất cả các KTS ? Rất nhiều điều có thể tìm hiểu qua bài thuyết trình của một KTS Hồ Thiệu Trị (HTT Group) – một KTS có 40 năm hanh nghề Kiến trúc trong đó 25 năm từng trải ở môi trường hành nghề Việt Nam.
Trong khi đó KTS Jesse Miles Pyeatt (NBBJ) trong bài nói chuyện của mình sẽ nhấn mạnh tới yếu tố công nghệ nhằm kiến tạo nên những không gian kiến trúc mà con người là yếu tố trung tâm với sự tiện nghi tối đa. Liệu bước tiếp cận này sẽ đem tới những giá trị nào cho kiến trúc của Việt Nam trong quá trình biến đổi mạnh mẽ của cấu trúc xã hội dưới tác động của sự phát triển kinh tế. Có thể nói cách tiếp cận kiến trúc của NBBJ cũng là một trong những hình dung của chính diễn giả về một tương lai mà người Việt Nam cần ?
Nhưng với Nhật bản lại có rất nhiều kinh nghiệm của quá trinh hiện đại hóa ( hay còn gọi là Phương Tây hóa ) cũng là một ví dụ rất kinh điển cho thấy một quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra như thế nào, điều này sẽ được phản ánh ra sao qua kiến trúc. KTS Shin Takamatsu, một trong những tên tuổi lớn của nước Nhật sẽ cho chúng ta thấy quan điểm của ông về bản chất của kiến trúc thông qua bài trình bày của mình: từ các công trình ông đã thực hiện tại nước Nhật tới những đồ án đang thực hiện tại Việt Nam của mình, ông mong muốn đem tới những gợi ý cho KTS trẻ Việt Nam những gợi ý về kiến trúc trong tương lai tại Việt Nam.

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/xay-dung/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here