Tham khảo cầu thang bộ cập hông thang máy | Tương quan vị trí thang bộ và thang máy trong 1 toà nhà

0
43* Kho Tư liệu Xây dựng
– Tham khảo cầu thang bộ cập hông thang máy
– Thang bộ cập hông thang máy
– Thang bộ song song thang máy
– Cầu thang bộ 3 vế chạy quanh cầu thang bộ, bố trí bên cạnh của toà nhà quy mô vừa và nhỏ
– Tương quan vị trí thang bộ và thang máy trong 1 toà nhà
– Tương quan giữa cầu thang bộ và thang máy

– Refer to elevator lift stairs
– Staircase for elevator lift
– Staircase parallel elevator
– Staircase of 3 bars running around the elevator arranged next to small and medium-sized buildings
– Correlating position of stairs and elevators in a building

* Quản trị Kênh này:
+ Công ty Cổ phần Chính Thắng (CHITHACONST)
+ Hotline: 0918506097 – Mr. Tống Văn Sơn

* TVSONVIDEO19060

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/xay-dung/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here