TABBVT- Chùa Thiền Tông và Thiền Am sẽ được trả lại Công Đạo..TT.TNT phải xuất Sư…làm Cố Vấn..

0
44Theo Bộ Luật Hình Sự sổ 100/2015/QH13 đề ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội có quy định:
Điều 164 người nào dùng vũ lực, đe dọa hay dùng thủ đoạn khác ngăn cản,ép buộc người khác cấm cản họ có quyền được tự do tín ngưỡng thi người này bi phạt khung hình cao nhứt là 3 năm và bị cấm hành nghề trong một thời gian nhứt định!.
Điều 165.Tổ chức nào có hành động giống như trong điều luật 164 sẽ bị hình phạt cao nhất là 5 năm và bị cấm hành nghề một thời gian nhất định!
Chính ông Huỳnh văn Thừng
Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ -Trưởng Ban Tôn giáo Tỉnh Long An đã nếu theo Hiến pháp trong điều 24 mọi người được quyền tự do Tôn giáo và Tính ngưỡng…..Còn tài sản chùa Thiền Tông Tân Diệu của ông Nhân nếu ông không cúng hiến thì GHPGVN không được quyền trưng thu hay cưỡng chế…đương nhiên sách pháp của ông đã có từ thời Vua
Nhân Tông mà Ông Thích Nhật Từ bôi bác và
sách động tín đồ Phật Giáo là chia rẽ dân tộc Việt Nam và giữa người với người…

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/luat/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here