Nhóm 2 13LK02 Hợp đồng thương mại không bằng văn bản có vô hiệu không

0
36III. Xác Định Vụ Việc:

Ngày 1/ 10/2019, Anh N- giám đốc công ty CPTM M (ngành nghề kinh doanh là sản xuất hàng điện tử điện lạnh) gọi điện cho giám đốc công ty TNHH Hà Nội – Chợ Lớn (siêu thị HC) về việc bán 50.000 chiếc điều hòa với giá 3tr/chiếc giao hàng vào ngày 7/10/2019. Ngoài những nội dung chi tiết khác, khi thương thảo qua điện thoại, 2 bên đã thỏa thuận: “Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Cuộc nói chuyện đã được bên HC ghi âm lại

Ngày 5/10/2019, do giá điều hòa trên thị trường tăng cao, Anh N gửi công văn thông báo cho siêu thị HC về việc công ty M sẽ ko thực hiện hợp đồng trên, với lý do hợp đồng này vô hiệu hoàn toàn (do hợp đồng ko phải bằng hình thức văn bản). Siêu thị HC yêu cầu công ty M phải thực hiện hợp đồng theo đúng thỏa thuận nhưng công ty M ko thực hiện. Sau khi thương lượng ko thành, siêu thị HC đã làm đơn khởi kiện công ty M tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam yêu cầu công ty M phải: (1) tiếp tục thực hiện hợp đồng, (2) bồi thường thiệt hại cho siêu thị HC 2 tỷ đồng (tiền lãi mà siêu thị HC dự tính có được từ việc kinh doanh số điều hòa trên cơ sở so sánh giá mua và giá bán trên thị trường vào thời điểm nhận hàng), (3) yêu cầu công ty M nộp phạt 8% giá trị hợp đồng.Vụ việc này đã được VIAC thụ lý lại cho tòa án.

IV. Mô Tả Vấn Đề
1. Mô Tả Vụ Việc

+ Ngày 1/ 10/2019, Anh N- giám đốc công ty CPTM M (ngành nghề kinh doanh là sản xuất hàng điện tử điện lạnh) gọi điện cho giám đốc công tyTNHHHàNội – Chợ Lớn (siêu thị HC) về việc bán 50.000 chiếc điều hòa với giá 3tr/chiếc giao hàng vào ngày 7/10/2019.
+ Ngày 5/10/2019, do giá điều hòa trên thị trường tăng cao, Anh N gửi công văn thông báo cho siêu thị HC về việc công ty M sẽ ko thực hiện hợp đồng trên, với lý do hợp đồng này vô hiệu hoàn toàn (do hợp đồng ko phải bằng hình thức văn bản).

2. Nêu Câu Hỏi
+ Hợp đồng giữa Công Ty CPTM M và Siêu Thị HC có hiệu lực không?
+ Cơ quan nàolà nơi giải quyết vụ việc?
+ Công Ty CPTM – M có phải bồi thường hay không?

3. Giải Quyết Vụ Việc
+ Hợp đồng được giao kêt qua điện thoại (hình thức lời nói). Do đó, thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài là vô hiệu thì Trọng tài từ chối thụ lý yêu cầu giải quyết của các bên, tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
+ Theo Điều 24 Luật Thương Mại 2005 quy định về “Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa”:
1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.
Như vậy, Hợp đồng trên đã đảm bảo cấu thành!
– Có sự đề nghị giao kết hợp đồng;
– Có sự đồng ý, chấp nhận của hai bên.
+ Căn cứ vào Điều 16 Luật Trọng Tài Thương Mại 2010
“Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản.Các hình thức khác như, thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật; Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên; Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên; Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;….. cũng được xem là văn bản.”
 Như vậy, rõ ràng thảo thuận giải quyết bằng trọng tài trong trường hợp này là vô hiệu. Do đó, Khi thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu thì Trọng tài từ chối thụ lý yêu cầu giải quyết của các bên, tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
+ Do khi thỏa thuận qua điện thoại, Bà A- Giám đốc siêu thị HC đã ghi âm lại cuộc hội thoại – đó chính là bằng chứng buộc tội bên công ty CPTM M về việc vi phạm hợp đồng.
 Như vậy, Công Ty CPTM M phải:
– Tiếp tục thực hiện hợp đồng.
– Bồi thường thiệt hại cho siêu thị HC 2 tỷ đồng (tiền lãi mà siêu thị HC dự tính có được từ việc kinh doanh số điều hòa trên cơ sở so sánh giá mua và giá bán trên thị trường vào thời điểm nhận hàng).
– Yêu cầu công ty M nộp phạt 8% giá trị hợp đồng.

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/luat/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here