Luật

Luật thuế giá trị gia tăng | Ôn thi đại lý thuế (Phần 01)Video là trích phần thuế GTGT trong khóa Pháp luật thuế trong khóa học Ôn thi Đại Lý Thuế của học viện Taca.
Lớp học ôn thi đợt 3- 2018 đỗ hết do may mắn trúng tủ bài thi thuế GTGT trong Bộ đề ôn thi do Thầy biên soạn. Ngoài kiến thức giảng dạy trên lớp, Thầy còn tự biên soạn 3 Bộ tài liệu là bí kíp ôn luyện bao gồm:

1️⃣Giáo trình ôn thi chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế

2️⃣Bộ đề ôn thi Đại lý Thuế (có lời giải chính xác 100%)

3️⃣Lời tự thú của những người đã từng thất bại và thành công trong kỳ thi Đại lý thuế

Với quan điểm “Giỏi thuế là phải hiểu rõ Bản chất và Đạo lý”, phương pháp của Thầy xuất phát từ ý tưởng rằng người làm kế toán không nên tập trung thuộc lòng sắc thuế, không nên bị bó buộc trong thông tư nghị định, ngược lại kế toán giỏi phải có tư duy bản chất và sự sáng tạo vượt ra khỏi những định kiến đã ăn sâu bám rễ của nghề kế toán.
————————————————————————————————

Để tìm hiểu thông tin về khóa học, truy cập:

Bạn cũng có thể tham khảo Giáo trình tại:

Và chương trình tặng “Cẩm Nang Ôn Thi Đại Lý Thuế” 2019:
————————————————————————————————
Bí quyết Ôn thi đại lý thuế để đạt điểm cao nhất, bí quyết nằm ở đâu?, bạn có thể tham khảo tại đây:
Link:
Chia sẻ Kinh nghiệm ôn và làm bài thi đại lý thuế được chia sẻ mật bí cách làm bài thi hiệu quả:
————————————————————————————————
TACA – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

Website:
Fanpage:

Hotline: 0985.611.911

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/luat/

30 Comments
 1. The Grand Manhattan 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 2. Dịch vụ CDiT Phòng 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 3. Rainmaker Minh 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 4. Vo Hau 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 5. Vo Hau 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 6. Kevin Hồ 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 7. Kênh Giải Trí 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 8. Tiến Đoàn 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 9. Tiến Đoàn 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 10. btckaren 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 11. btckaren 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 12. Hải Minh Siêu Thị 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 13. Kem Dưỡng Trắng Da 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 14. Lux Lunar 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 15. Lux Lunar 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 16. The One Visa 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 17. Hoang Khanh 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 18. Đức Thuận 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 19. Kĩ Thuật Hải Minh 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 20. Flame Eternal 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 21. Cường Trương Công 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 22. Hà Anh Lĩnh 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 23. Phong Vũ Trần 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 24. Hot Music 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 25. Nghiệp Trần Văn 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 26. Nghiệp Trần Văn 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 27. Silly Pets FAV 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 28. bali bia 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 29. bali bia 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

 30. Quà tặng Kim Danh 6 months ago
  Reply

  #ôn_thi_đại_ly_thuế hiệu quả cao, cám ơn TACA

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like