LINH MỤC NGUYỄN HUYỀN ĐỨC VỚI BỘ LUẬT CÔNG GIÁO!

0
381. Bộ luật Công giáo
Bộ luật công giáo hiện hành, có hiệu lực từ ngày 25 tháng Giêng năm 1983. Trong đó tại các điều 665, 669, 695 và 703 quy định về việc sa thải (trục xuất) các tu sỹ; cụ thể:
– Điều 665: Sa thải (trục xuất) đối với tu sỹ vắng mặt bất hợp pháp trong vòng 6 tháng không trở về nhà Dòng, với ý định trốn tránh quyền bính các Bề trên.
– Điều 669: Sa thải (trục xuất) đối với tu sỹ có những sự kiện nghiêm trọng, xuất hiện ra bê ngoài (nhiều người đã biết hoặc có thể biết), có thể quy trách nhiệm cho tu sỹ (nghĩa là tu sỹ có trách nhiệm luân lý).
– Điều 695: Sa thải (trục xuất) đối với tu sỹ sống tư tình hoặc trong tình trạng bên ngoài trái nghịch đức tính khiết tịnh, cách thường xuyên và gây gương mù.
– Điều 703: Sa thải (truch xuất) đối với tu sỹ để xảy ra bên ngoài một gương xấu nghiêm trọng thì phần tử này có thể sẽ bị sa thải (trục xuất ) tức khắc ra khỏi Dòng.
2. Tuân thủ Giáo luật của linh mục Nguyễn Huyền Đức
– Linh mục Nguyễn Huyền Đức rời nhà dòng Thiên An Huế vào cuối năm 2017 cho đến nay (gần 2 năm), đã từ bỏ vai trò của một tu sỹ dòng Biển Đức (trốn tránh quyền bính của bề trên giám tỉnh và bề trên giám quản dòng Thiên An); xem lại điều 665.
– Linh mục Nguyễn Huyền Đức khi làm Bề trên dòng Thiên An để tu sỹ Dòng nhiều lần cưa thông phá rừng, múc đất phá đường dân sinh, cưa hạ keo tràm của dân, đào mồ mã của dân, lấn chiếm đất của người dân, gây căng thẳng mối quan hệ của nhà Dòng với chính quyền và bà con lân cận. Khi ở hải ngoại linh mục Đức đã có những việc làm công khai chống nhà nước Việt Nam (việc này nhiều người đã biết và hoàn toàn có thể quy trách nhiệm luân lý cho linh mục Đức, vì linh mục Đức không làm tròn bổn phận của một Bề trên); xem điều 669 và 703.
– Linh mục Nguyễn Huyền Đức đã có tư tình với một giáo dân ở Đô Lương, Nghệ An, linh mục Đức và cô gái này đã từng ở chung phòng tại khách sạn. Việc làm này trái nghịch đức tính khiết tịnh đã tạo nên gương mù cho dòng Thiên An và Giáo hội; xem điều 695.
Nguồn: Thủy Bằng Quê Tôi

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/luat/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here