Kiến Quốc Đại Vương Trần Tự Khánh Kiến Nghiệp nhà Trần | Dẹp loạn sứ quân thời Lý | Dã Sử Truyện |

0
26KIẾN QUỐC ĐẠI VƯƠNG TRẦN TỰ KHÁNH vị Thánh Tướng đầu tiên trong tông thất Trần gia.
Bài viết trên Blog Lạc Hồng:
Theo dõi Dã Sử trên facebook:
Liên hệ Dã Sử tại: bloglachong@gmail.com
—————————————————————————————————————–
Kiến Quốc Đại vương Trần Tự Khánh sinh năm 1175, ông là con thứ của cụ Trần Lý. Về vai vế ông là em củaThái Tổ Trần Thừa, anh của Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung và là anh họ Thái sư Trần Thủ Độ.
Chính sử thường kể đến cuộc đổi ngôi lịch sử với vai trò của Thái sư Trần Thủ Độ, thế nhưng Thái sư Trần Thủ Độlà người đã kế tục những thành quả mà một tay Kiến Quốc Đại vương Trần Tự Khánh đã gây dựng suốt 14 năm vẫy vùng. Đánh dẹp thiên hạ, kiến nghiệp nhà Trần.
Tuổi thơ Kiến Quốc đại vương sống trong cảnh cơ nghiệp nhà Lý đã suy tàn, đầu thế kỷ 13, vua Lý Cao Tông cùng triều đình quan lại ăn chơi vô độ, dân chúng rơi vào cảnh lầm than, giặc giã, cướp bóc nổi lên khắp nơi. Các hào trưởng địa trương nhân lúc loạn lạc nuôi ý định xây dựng lực lượng, mưu đồ thiên hạ, trong đó có cha Trần Tự Khánh là cụ Trần Lý ở miền Hải Ấp.
Năm 1209, vua Lý Cao Tông nghe lời gian thần giết đại tướng Phạm Bỉnh Di. Bộ tướng Bỉnh Di là Quách Bốc khởi binh cứu chủ, đánh vào Kinh sư Thăng Long. Vua Cao Tông phải chạy lên miền Quy Hóa, Thái tử Lý Hạo Sảm cũng chạy loạn đến miền Hải Ấp nương nhờ Trần gia. Nhân cơ hội này, cụ Trần Lý và người em vợ là Tô Trung Tư thống lãnh Trần gia dương cao ngọn cờ phụng mệnh thiên tử, chiêu binh mãi mã, tiến đánh loạn quân.
Chỉ một năm sau,năm 1210, Trần gia đã dẹp yên nạn Quách Bốc cho họ Lý. Vua Cao Tông được đón về Kinh sư, Thái tử Hạo Sảm cũng về dẫn theo Thái tử phi Trần Thị Dung. Để ổn định tình hình cụ Trần Lý tiếp tục đem quân đi đánh dẹp các dư đảng còn lại của Quách Bốc nhưng không may trong một trận đánh Trần Lý bị tử trận. Quyền hành lúc này rơi vào tay người em vợ Trần Lý là Tô Trung Từ.
….. Như vậy, đến năm 1220, về cơ bản họ Trần đã thống nhất được thiên hạ, đất nước thoát khỏi nạn cát cứ binh đao. Về phần họ Lý, vua Lý Huệ Tông từ ngày về cung phó mặc hết việc chính sự cho Phụ quốc Thái úy Trần Tự Khánh, sau đó không lâu vua bị phát điên phải vào chùa ở. Các tông thất họ Lý lúc đó, trừ Kiến Bình Vương Lý Long Tường đô đốc ở vùng biên thùy phía Bắc nhưng ông ở quá xa, lại chỉ có thủy quân, số tông thất họ Lý còn lại đều vô dụng. Chính sự họ Lý đổ nát.
Vận số nhà Lý đã tận, mở đường hưng thịnh cho nhà Trần, nhưng Trần Tự Khánh đột ngột qua đời. Ông mất năm 1223, thọ 39 tuổi, truy phong tước Kiến Quốc Đại Vương. Vũ đài chính trị của gia tộc họ Trần được truyền cho Thái Tổ Trần Thừa và Thái sư Trần Thủ Độ.
Kiến Quốc Đại Vương Trần Tự Khánh vùng vẫy ngang dọc châu thổ sông Hồng suốt 14 năm, 7 năm làm giặc 7 năm phò vua, ông trở thành vị thánh tướng đầu tiên trong tông thất họ Trần. Người đã tạo dựng lên cơ đồ và dọn đường sáng sủa cho hậu thế Trần gia dựng đại nghiệp.
Không những thế, ông còn để lại cho quân đội họ Trần một lực lượng sau này trở thành nòng cốt quân đội nhà Trần, đặc biệt là thủy quân đánh bại ba cuộc xâm lăng của quân Mông Nguyên.
Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều về Kiến Quốc Đại Vương Trần Tự Khánh nhưng ông vẫn luôn là Kiến Quốc Đại Vương Đại Việt.

Chính sự lúc này càng rối ren, Tô Trung Từ ủng hộ vua Cao Tông, trong khi người cháu, con thứ Trần Lý là Trần Tự Khánh, người thống lĩnh Trần gia sau khi cha mất, Trần Tự Khánh ủng hộ Thái tử Hạo Sảm lên ngôi thay vua Cao Tông.
Cuối năm đó, tháng 10 năm 1210, vua Cao Tông băng hà, Thái tử Hạo Sảm lên ngôi, tức vua Lý Huệ Tông. Vua Lý Huệ Tông tiếp tục dựa vào Trần gia để ổn định thiên hạ. Huệ Tông phong Thái úy cho Tô Trung Từ, Chương Thành Hầu cho Trần Tự Khánh và lập Trần Thị Dung làm Nguyên phi.
#DãSửTruyện #nhàTrần #TrầnTựKhánh

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/xay-dung/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here