Khái quát MQHBC giữa LLSX và QHSX (câu 307)

0
45Khái quát MQHBC giữa LLSX và QHSX
Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
– Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của một phương thức sản xuất, sự tác động qua lại giữa chúng quy định sự vận động, phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, còn quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất. Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thì thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, ngược lại, nếu không phù hợp sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.
– Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển xã hội.

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/xay-dung/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here