Hỏi & đáp Kinh tế chính trị Mac Lenin – Câu 21-30

0
3204. Hỏi & đáp Kinh tế chính trị Mac – Lenin
Tác giả: HOÀNG THỊ BÍCH LOAN – VŨ THỊ THOA
Nhà xuất bản: CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH – 2011
Người đọc: Phương Thơm
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
———————————
Sơ lược sách:
Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác – Lênin là gì? Vì sao phải nghiên cứu quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng?
Câu 2. Quy luật kinh tế là gì? Nêu đặc điểm hoạt động của quy luật kinh tế. Phân biệt quy luật kinh tế với chính sách kinh tế.
Câu 3. Phương pháp trừu tượng hoá khoa học là gì? Hãy nêu ví dụ về vận dụng phương pháp trừu tượng hóa khoa học trong kinh tế chính trị?
Câu 4. Các chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin? Sự cần thiết phải học tập môn kinh tế chính trị Mác – Lênin?
Câu 5. Tại sao nói sự sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở của đời sống? Xã hội và lao động sản xuất là hoạt động cơ bản nhất của loài người?
Câu 6. Phân tích các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất.
Câu 7. Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Phân tích sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Câu 8. Tái sản xuất là gì? Nội dung cơ bản của tái sản xuất xã hội.
Câu 9. Thế nào là tăng trưởng kinh tế? Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Câu 10. Phát triển kinh tế là gì? Hãy nêu nội dung của phạm trù phát triển kinh tế…
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/xay-dung/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here