Bài giảng luật sở hữu trí tuệ (2/1001) – Luật Quyền tác giả – TS Nguyễn Thái Cường

0
36Bài giảng luật sở hữu trí tuệ (2/1001)
Phần 1: Quyền tác giả – TS Nguyễn Thái Cường
Quyền tác giả mang lại những đặc quyền cho tác giả, chủ sở hữu. Nội dung chính là quyền chống lại những người khác sử dụng, sao chép tác phẩm được bảo vệ bởi quyền tác giả mà không có sự cho phép và trả thù lao cho tác giả, chủ sở hữu. Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân như quyền đặt tên cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh, công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm và các quyền tài sản bao gồm quyền làm cho tác phẩm phái sinh, biểu diễn tác phẩm trước công chúng, sao chép tác phẩm. Luật về Quyền tác giả cũng quy định về nội dung, giới hạn quyền, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, chuyển giao quyền. Ngoài ra, pháp luật cũng nghiêm cấm các hành vi xâm phạm quyền tác giả như mạo danh tác giả, sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả, sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Bài giảng sẽ phân tích các nội dung cơ bản kết hợp việc phân tích lý thuyết, Bài giảng sẽ sử dụng phương pháp phân tích bản án để có thể xem xét các vấn đề pháp lý dưới dạng áp dụng pháp luật.
Ngoài ra người học có thể Đăng ký Subcribe kênh Youtube để cập nhật các thông tin và bài viết về Luật SHTT qua các trang website: www.vnlawjournal.com, Fanpage #gocnhintsnguyenthaicuong, nguyenthaicuong.org, Youtube Channel: TS Nguyen Thai Cuong.

Nguồn: https://bannhadian.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhadian.com.vn/luat/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here